Header Ads

 


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) กรุงเทพฯ

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) กรุงเทพฯ


ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบนายสายัณห์ อินทรภักดิ์  หัวหน้าพรรค,คณะกรรมการบริหารพรรค และให้ยุบพรรคคลองไทย


ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ยื่นหนังสือสือ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ให้ตรวจสอบ การกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคคลองไทย และเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง ของคณะกรรมการบริหาร พรรคคลองไทย ที่มีการกระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 คณะกรรมการได้รับหนังสือไว้เรียบร้อยเพื่อดำเนินการสวบสวน และยุบพรรคคลองไทย ต่อไป


ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ ได้ออกมาเรียกร้องให้ผู้ที่เสียหาย และได้รับความเดือดร้อน มาร่วมร้องเรียนและ ตรวจสอบ พรรคคลองไทย จากการกระทำที่ นายสายัณห์ อินทรภักดิ์    หัวหน้าพรรคคลองไทย ได้ให้กระทำการจ่ายเงิน และสัญญาว่าจะให้ ในตำแหน่งต่างๆ และการให้เป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อในลำดับต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ ได้มอบให้กับทางคณะกรรมการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 


ผู้สื่อข่าวจะตามติดและนำเสนอข้อมูลเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึง ความไม่โปร่งใสของพรรคการเมืองที่เป็นช่องว่างให้ บุคคลหรือกลุ่มคนใช้พรรคการเมือง หาเงินด้วยวิธีการต่างๆนาๆโดยขัดต่อเจตนารมย์ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 


#ว่าที่ พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์ #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) #พรรคคลองไทย #สายัณห์ อินทรภักดิ์ หัวหน้าพรรคพรรคคลองไทย #คณะกรรมการบริหารพรรคคลองไทย #พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 #ยุบพรรคคลองไทย ขับเคลื่อนโดย Blogger.