Header Ads

 


โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดกีฬาอนุบาล ปลูกฝัง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ลูกโป่ง และ กลางแจ้ง
วันนี้ 31 ส.ค.65 นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาล ณ สนามกีฬาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ โดยมี นายเฉลิมพล ดวงทาวัง หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม และวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายพนธกร ใคร่ครวญ ผู้บริหารโครงการหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์ ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดและลงแข่งขันชักกะเย่อร่วมกับทีมคณะกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครอง อีกด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ในพิธีเปิดมีการเดินขบวนพาเรดของบรรดาเหล่าหนูน้อยน่ารักชั้นอนุบาลเดินเข้าสู่สนามอย่าง หลังจากพิธีเปิดเป็นการแข่งขันของหนูน้อยในกีฬาประเภทต่าง ๆ 
 

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ กล่าวว่าการแข่งขันฬาของนักเรียน จัดเป็นกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการเรียนการสอนซึ่งโรงเรียนมิได้มุ่งให้นักเรียนได้เรียนแต่วิชาการแต่เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องฝึกฝนความ สามารถในด้านอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะวิชาพลศึกษาซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนได้คำนึงถึงด้าน สุขภาพ ร่างกาย ความมีระเบียบวินัย และมารยาท ของนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเล่นกีฬาอย่างถูกวิธีและฝึกฝนความเป็นผู้มีน้ำใจให้มีอยู่ในจิตใจของนักเรียนตลอดไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก

 
 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.