Header Ads

 


“เรือผลักดันน้ำกองทัพเรือเดินทางถึง อ.แกลง พร้อมเร่งติดตั้งให้แล้วเสร็จ เพื่อผลักดันน้ำทันที”


วันที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. หน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ กรมอู่ทหารเรือ ซึ่งได้ลำเลียงเรือผลักดันน้ำ พร้อมยุทโธปกรณ์ เดินทางถึงบริเวณสะพานทะเลน้อย – ท่ากะพัก ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง เป็นที่เรียบร้อย โดยได้เร่งดำเนินการติดตั้งทั้ง 20 ลำ ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ และคาดการณ์ว่าจะเดินเครื่องผลักดันน้ำในคืนนี้ทันที เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อ.แกลง จ.ระยอง ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว


จังหวัดระยอง โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอแกลง ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชนเป็นจำนวนมาก การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแกลง ยังคงมีระดับสูงและมีแนวโน้มที่สถานการณ์จะยังคงส่งผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำประแสร์ให้ไหลออกสู่ท้องทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัย จึงได้ สั่งการอย่างเร่งด่วนให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือให้มีความพร้อม ตลอดจนลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำ พร้อมกำลังพล ไปยังจังหวัดระยองตามที่ได้รับการร้องขอจากทางจังหวัด โดยเรือผลักดันน้ำทั้ง 20 ลำ ได้ลำเลียงออกจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ โดยได้ดำเนินการติดตั้งที่บริเวณสะพานทะเลน้อย – ท่ากะพัก ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง ทั้งนี้ตัวสะพานมีความยาวประมาณ 170 เมตร ใช้ข้ามแม่น้ำประแสร์ อยู่ห่างจาก อ.แกลง ประมาณ 9 กิโลเมตร
 
ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 

 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.