Header Ads

 


เมืองสี่แคว ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 203 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการ ประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดนครสวรรค์  ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน รายชื่อป่าชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และพิจารณา อนุมัติแผนการจัดการป่าชุมชน และให้ความเห็นชอบข้อบังคับของคณะกรรมการจัดการป่าชุมชนประจำจังหวัดนครสวรรค์         !!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ภูธร​ 0619782952!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.