Header Ads

 


นราธิวาส-อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมงาน “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน”

 
รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกิจกรรมภายในงาน  “PNU Radio ครบ 10 ปี ดนตรีในสวน” ที่บริเวณลานหน้าอาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม โอกาสนี้ อธิการบดีฯ ได้มอบเงินแล้วสนับสนุนทีมโฟล์คซอง 11 ทีม จากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ที่เข้าร่วมการแข่งขันภายในงานด้วย 


อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีและชื่นชม สถานีวิทยุ PNU Radio โดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฯ ที่ทำหน้าที่มิบความสุขผ่านเสียงเพลง ให้ความรู้ในภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งให้บริการหน่วยงานภายนอกในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างดี พร้อมนี้ขอให้กำลังใจทั้ง 11 ทีม ที่เข้าร่วมการแข่งขันโฟล์คซอง 


    


นางอลิสา มะเซ็ง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า PNU Radio ครบ 10 ปี จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นคลื่นวิทยุที่มีสโสแกน “คลื่นซ่าส์ อารมณ์ดี” ฟังเพลงอย่างมีความสุข ออกอากาศทางความถี่ 95.25 เมกกะเฮิรตซ์ ในระบบเอฟ.เอ็ม. ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งนอกจากเปิดเพลงให้ความสุขกับผู้ฟังแล้ว ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาที่สนใจฝึกทักษะการเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ อีกทั้งเปิดโอกาสให้คณะต่าง ๆ ในสังกัด ได้มาร่วมดำเนินรายการ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมเด่นของคณะนั้น ๆ อีกด้วย


                                 ////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.