Header Ads
ชลบุรี - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง

   เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงคมนาคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายบัณฑิต สาครวิศวะ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง

  ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 รวมถึง การแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และการเพิ่มศักยภาพโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ ท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้ง มอบนโยบายด้าน Green Port ที่มุ่งเน้นสู่การเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มีการใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง เพื่อลดมลพิษในบริเวณท่าเรือ หรือลดการใช้พลังงานไฟฟ้า อีกด้วยขับเคลื่อนโดย Blogger.