Header Ads
นราธิวาส-มหกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลแว้ง เพื่อให้สุขภาพแข้งแรงเพื่อสร้างความสามัคคีภาครัฐและประชาชนในพื้นที่

วันที่23ส.ค.65 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส นายอรรณพ คณานุรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน โครการมหกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลแว้ง โดยมีนางจุฑามณี หามะ นายกองค์การบรีหารส่วนตำบลแว้ง นายแวหามะ บากา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

 ซึ่งการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ ตำบลแว้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีสุขภาพแข้งแรง สมบูรณ์ ทางด้านร่างกายและจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา และเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่านเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ โครการมหกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลแว้ง มีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากลประกอบด้วย เปตองชาย เปตองหญิง ตะกร้อชาย แชร์บอลหญิง วอลเลย์บอลหญิ วอลเลย์บอลชาย ฟุตบอลชาย ฟุตบอลหญิง 


สำหรับกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วยกีฬาต่างๆ ทั้งหมด9ประเภท ได้แก่ วิ่งชิงเมือง วอลเลย์บอลน้ำ จงอาจหวงไข่ วิ่งผลัดลูกโป่ง เรือบก วิ่งซุปเปอร์แมน ปากระปอง วิ่งเปริ้ยวกาบหมาก และวิ่งตีล้อซึ่งการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลแว้งในครั้งนี้ยังมีการเดินพาเหรดจากโรงเรียนรอมาเนียถึงสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง และยังมีการแสดงศิลปะการป้องกันตัว ปัญจาสีละ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีมรวม อบต.และกับทีมรวมกำนัน ผุ้ใหญบ้านตำบลแว้งอีกด้วย


                                           ////////////////////////////////////////

ข่าว/กรียา/นราธิวาส

ขับเคลื่อนโดย Blogger.