Header Ads
ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบังมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2565 จัดโดยสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา


     ที่วัดรังษีสุทธาวาส "วัดไร่กล้วย" อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สมาคมสื่อมวลชนศรีราชา นำโดยนายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมด้วยที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำบุญสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีไทย แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีนายขวัญเลิศ พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางปัทมา วิวัฒน์วานิช ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี, นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย, ผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ซึ่งประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานบุญประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล เพื่อเป็นการเชิดชูพระพุทธศาสนา ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการร่วมกันทำบุญแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.