Header Ads
สโมสรโรตารี่ อีคลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล นำทีมร่วม หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ปลูกต้นโกงกาง ปล่อยพันธุ์เต่าทะเล เก็บขยะ ในกิจกรรม "รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 2"


วันนี้ (11 ส.ค.65) สโมสรโรตารี่ อีคลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล โดย นายกชนัญดา กองพล นำคณะสโมสรโรตารี่ฯ เดินทางลงเรือข้ามไปยังเกาะพระ เพื่อร่วมกิจกรรม "รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 2" ซึ่งหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริของพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อัีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการกัดเซาะของชายฝั่ง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำวันอ่อน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศทางทะเล พัฒนาพื้นที่หน่วยให้มีความสง่าวาม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับข้าราชการ และผู้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนา โดยมี นาวาเอก อนันท์ สุราวรรณ์ รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ เกาะพระ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ เกาะพระ เป็นแหล่งผลิตนักทำลานใต้น้ำจู่โจม นักปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย เป็นศูนย์ฝึกดำน้ำให้กับนักเรียนนายเรือ นักเรียนจ่าทหารเรือ นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และการฝึกอื่นๆ ตามที่ร้องขอ ที่ผ่านมาชายฝั่งด้านหน้าเกาะพระประสบปัญหาการกัดเซาะจากน้ำทะเล ทำให้พื้นที่การฝึกเกิดความเสียหาย ทางหน่วยได้จัดกิจกรรม "รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 1" เมื่อ 17 มีนาคม 2564 ด้วยการปลูกโกงกางในท่อใยหิน สร้างกำแพงตามธรรมชาติที่สามารถปผ้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและใช้งบประมาณในการดำเนินการไม่สูงมาก การติดตามผลต้นโกงกางสามารถเจริญเติบโตได้ดี เพื่อให้การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ จึงจัดกิจกรรม "รวมพลัง รักษ์เกาะพระ ครั้งที่ 2" ขึ้น

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการรวมพลัง ร่วมแรงร่วมใจ สนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมจากกองเรือยุทธการ หน่วยบัญชาการการสงครามพิเศษทางเรือ นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมปลูกต้นโกงกาง กิจกรรมปล่อยพันธุ์เต่าทะเล กิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายฝั่ง และกิจกรรมเก็บขยะใต้น้ำ
 
ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก ข่าวทีวี 13สยามไทย 
 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.