Header Ads
ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยกำลังพลกองทัพเรือ


วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณชมเชย กำลังพลกองทัพเรือที่ประกอบคุณงามความดี เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและสร้างชื่อเสียงแก่กองทัพเรือ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ รวมถึง ผู้บังคับบัญชาของกองเรือยุทธการ ร่วมพิธี
พันจ่าตรี อนุชิต พรหมดอนกลอย เจ้าหน้าที่ส่งกำลัง หมวดส่งกำลัง แผนกส่งกำลังและซ่อมบำรุง กองสนับสนุน หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ช่วยเหลือแม่และเด็ก ซึ่งประสบอุบัติเหตุขับรถหลุดโค้งจมน้ำ บริเวณบ้านคำแก้ว ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ขณะเดินทางกลับบ้าน เพื่อร่วมงานศพมารดาที่บ้านเกิด ในพื้นที่ จ.บึงกาฬ ปัจจุบันผู้ประสบเหตุมีอาการปลอดภัยการกระทำของ พันจ่าตรี อนุชิต พรหมดอนกลอย นับได้ว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงานต้นสังกัดคือ กองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ รวมถึง กองทัพเรือ นับเป็นบุคคลตัวอย่างที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้กำลังพลของกองทัพเรือ และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวชื่นชม การกระทำของ พันจ่าตรี อนุชิต เป็นการแสดงออกซึ่งความกล้าหาญจนได้รับการยกย่องสรรเสริญในสังคม การกระทำดังกล่าวแสดงถึงจิตใจที่ยิ่งใหญ่ กล้าหาญ และมีคุณธรรมอย่างแรงกล้า ไม่ลังเลที่จะเสียสละ เข้าช่วยเหลือทั้งที่ต้องเสี่ยงอันตรายจนอาจถึงแก่ชีวิตตนเองได้
"กองทัพเรือ ขอประกาศเกียรติคุณในคุณงามความดีของท่านไว้ ณ ที่นี้ ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างของสังคม เป็นกำลังพลที่ทำให้กองทัพเรือสง่างาม ขอให้รักษาจิตใจที่เปี่ยมคุณธรรมนี้ไว้ เป็นเกียรติประวัติแห่งวงศ์ตระกูล และเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้แก่กำลังพลกองทัพเรือสืบไป"   

ภาพ/ข่าว สมนึก เชื้อสนุก 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.