Header Ads
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก รับผิดชอบพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วประสานงานนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

 


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครนายก รับผิดชอบพื้นที่นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้วประสานงานนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เดินทางทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ในวันที่ 24  - 25 มิถุนายน 2565 เส้นทางเชื่อมโยง ณ อำเภอบ้านสร้าง - อำเภอเมืองปราจีนบุรี - อำเภอศรีมหาโพธิ ที่นำเสนอสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าปราจีนบุรี ทางเส้น 3481 อำเภอบ้านสร้าง โดยมีสถานที่ต่างๆในเส้นทาง ดังนี้ 

- กราบนมัสการหลวงพ่อขลัง พระประธานในโบสถ์ วัดใหม่โพธิ์เย็น ต.บางยาง อ.บ้านสร้าง ที่ผู้คนในพื้นที่ให้ความเคารพศรัทธา และชมศาลาการเปรียญไม้หลังงาม ของวัด ซึ่งเป็นวัดที่หลวงพ่อจาด พระเกจิชื่อดัง ได้ริเริ่มสร้างขึ้น 

- วัดบางกระเบา พระอารามหลวงแห่งแรกของ จ.ปราจีนบุรี กราบนมัสการรูปเหมือนหลวงพ่อจาด คังคสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางกระเบา พระเกจิเรืองวิทยาคมแห่งภาคตะวันออก ในช่วงสงครามอินโดจีน ชมเรือเก๋งจีน ที่รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานถวายหลวงพ่อ 

- เลือกช๊อปผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก กินกุ้งแม่น้ำเผา และอาหารเมนูพื้นบ้านวัตถุดิบในพื้นที่ และล่องเรือโบราณชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำปราจีนบุรี โดย กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเสื่อกกบ้านบางพลวง

- ขึ้นฝั่งที่วัดแก้วพิจิตร อีกกนึ่งวัดพระอารามหลวงของ จ.ปราจีนบุรี ที่มีพระอุโบสถที่งดงาม สถาปัตยกรรม 4 เชื้อชาติ คือ ไทย จีน เขมร ยุโรป และกราบนมัสการหลวงพ่ออภัยในพระอุโบสถ

- เยี่ยมชมความงามของตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ ช๊อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร 

- ขอพรท้าวเวสสุวรรณที่วัดประทุมบูชา 

- เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี เรียนรู้เรื่องดินแดนทวารวดีแห่งภูมิภาคตะวันออก และชมโบราณวัตถุล้ำค่าใน จ. ปราจีนบุรี และจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออก 


ข่าว สุรชัย ใจบุญ

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 13 สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.