Header Ads

 


ตาก - โรงพยาบาลอุ้มผาง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภออุ้มผาง พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านเปิ่งเคลิ่ง ร่วมออกหน่วยแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด
นายภิรมย์ ภูนวล

สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง

จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอุ้มผาง ,เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขอำเภออุ้มผาง และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย ร่วมออกหน่วยบริการทางด้านแพทย์แผนไทย ต้านภัยโควิด พร้อมให้บริการรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิด ซึ่งเป็นผู้ที่เคยป่วยเป็นโควิด เพื่อรักษาตามอาการ ตามหลักวิชาด้านการแพทย์แผนไทย และบริการ ให้ความรู้ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องต้น โดยเน้นเรื่องการใช้สมุนไพร ให้ความรู้ความเข้าใจ การใช้พืชกัญชาทางการแพทย์ และสมุนไพรอื่นๆ บริการทางด้านหัตถเวช นวดรักษา นวดตอกเส้นแบบล้านนา สำหรับผู้ป่วยทั่วไป มีบริการแช่เท้า การกินอาหารปรับธาตุให้สมดุลกับร่างกาย โดยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา ที่กำลังนิยมใช้กันในช่วงนี้ พร้อมแนะนำปริมาณการใช้ในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการใช้พืชกัญชาที่เกินมากไป อาจจะส่งผลเสียกับร่างกายของใช้พืชชนิดนี้


สำหรับการให้บริการแพทย์

แผนไทยในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจ มารับบริการกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับสภาพความสมดุจของร่างกาย ตามหลักของแพทย์แผนไทย ที่กำลังเป็นที่นิยมในการใช้สมุนไพรไทย อาหารการกินกับชีวิตประจำวันของเรา และเป็นการผ่อนคลายเส้นสายในร่างกาย บรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆ ส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้มีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ได้รู้สึกดีขึ้นกับการรับบริการในครั้งนี้


ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช


ขับเคลื่อนโดย Blogger.