Header Ads

 


นครนายก - นายกเทศมนตรีเมือง ขอเป็นเด็กวัด เข็นรถเข็นตามเจ้าอาวาสบิณฑบาต
นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ทุกวันพระจะอาสาเป็นเด็กวัด ติดตามพระครูปลัดโชคชัย กิตฺติคุโณ เจ้าอาวาสวัดโพธินายก ออกบิณฑบาตบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก พร้อมทักทายพูดคุยกับพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ซึ่งมีพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดสดรอใส่บาตรในยามเช้าเป็นจำนวนมาก


นายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก เผยว่าสังคมช่วงนี้เกิดความวุ่นวายมักมีข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับพระสงฆ์จำนวนมาก ตนจึงคิดว่าว่าจะทำอย่างไรที่ช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนาเผยแพร่การปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยทุกวันพระตนจึงได้อาสามาเป็นเด็กวัด ที่วัดโพธินายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งเจ้าอาวาสเดินบิณฑบาตทุกวันเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อเรียนรู้การบิณฑบาต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ ที่ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดมาบิณฑบาตโปรดญาติโยม ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหลายจะได้พบเห็นพระสงฆ์-สามเณร ออกบิณฑบาตด้วยอาการอันสำรวม เดินโดยเท้าเปล่า คนส่วนใหญ่มักเกิดศรัทธาเมื่อพบเห็นพระสงฆ์-สามเณร ออกบิณฑบาตด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส แม้นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธก็ยังชื่นชมต่อกิจวัตรอันประกอบไปด้วยความสำรวมระวังนี้ ซึ่งก็ได้เห็นว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือยังมีอีกมาก


สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่นครนายก// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก


ขับเคลื่อนโดย Blogger.