Header Ads
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อน โครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" และการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันที่ 20 พฤษภาคม​ 2565​ เวลา 09.30 น นางรัตนา​ เดช​พันธุ์​ รองแม่บ้านมหาดไทย​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย​จังหวัด​นครสวรรค์​ ลง​พื้นที่​ตรวจ​เยี่ยม​การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ" บ้านนี้มีรัก  ปลูก​ผัก​กิน​เอง" โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือน และโครงการ​ "ครอบครัวมหาดไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะเปียก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนภารกิจฯ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ ถึงลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการที่ อำเภอท่าตะโก​ ไพศาลี ตากฟ้า และ ตาคลี  ซึ่งโครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ใช้พื้นที่บริเวณบ้านพักทั้งสี่อำเภอ เพื่อทำแปลงเกษตรผสมผสาน โดยเน้นทำเกษตรปลอดภัย พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นดิน มีการปรับสภาพดินจากเดิมที่แห้งแล้งให้มีความสมบูรณ์ โดยอาศัยเวลาว่างจากงานราชการประจำ มาดูแลงานเกษตร ทุกคนต่างช่วยกันคิดพัฒนาในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ ทั้งที่หลายคนไม่เคยทำเกษตรมาก่อน ต่างค่อยๆศึกษาเรียนรู้ลองผิดลองถูก จนมาถึงวันที่ถึงวันโครงการประสบความสำเร็จตาม)​(เป้า สามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารได้อย่างพอเพียง!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.