Header Ads
จังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองบัว

วันนี้18 พฤษภาคม​ 2565 เวลา 13.30 น. นาย​จุมพฏ​ วรรณ​ฉัตร​ศิริ​ รอง​ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้อง กันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองบัว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์โดยมี  นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว สำนักงาน ปภ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯโดยการประชุมได้สรุปและรายงาน เป็นการสรุปภาพรวมการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนอำเภอหนองบัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ ได้แก่1. เชิงบริหารจัดการ ได้แก่ สรุปสถิติและผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ในห้วงที่ผ่านมาการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ตำบลขับขี่ปลอดภัย  ทั้งนี้ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนฯ กำหนดเป้าหมายลดการเกิดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ 65 และประสานการทำงานดูแลผู้ใช้รถใช้ถนนในทุกมิติ เน้นบังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รถขม อย่างเคร่งครัดภคพล ครองสิน.....ข่าว/ภาพ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.