Header Ads
พังงา-รองผู้ว่าพังงาตัดทุเรียนสาลิกา เปิดฤดูกาลกินสาลิการาชาทุเรียนบ้านอย่างเป็นทางการ

 


 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่สวนเย็นจิตกะปง ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายอนุชา ยาอีด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมเปิดกิจกรรมตัดทุเรียนสาลิกา เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทย ปี 2565 ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้มีการตัดทุเรียนสาลิกาที่แก่จัดจากบนต้นลงมาแกะโชว์เนื้อสีเหลืองทองพร้อมกับร่วมกันชิมซึ่งทุกคนก็ชูนิ้วโป้งให้กับความอร่อยหวานมันกำลังดีที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชาทุเรียนบ้านของภาคใต้ และให้เป็นสัญลักษณ์ว่าขณะนี้ได้ถึงฤดูกาลกินทุเรียนสาลิกาอย่างเป็นทางการ โดยมีผลผลิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแล้ว

  นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร กล่าวว่า ทุเรียนสาลิกาเป็นไม้ผลอัตลักษณ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากขึ้น ด้วยทุเรียนสาลิกามีลักษณะเด่น ที่รูปทรงผลค่อนข้างกลม เปลือกบาง เมล็ดลีบ รสชาติหวานมัน เนื้อสีเหลือง เนื้อหนาละเอียด มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญบริเวณกลางแกนผลมีสนิมสีแดงทุกผล จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ภายใต้ชื่อ “ทุเรียนสาลิกาพังงา” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาทุเรียนสาลิกา ให้เป็นสินค้าเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่า มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาไปพร้อมกันด้วย ในส่วนของการพัฒนาทุเรียนสาลิกา จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัด รวมทั้งจะต้องมีกลไกและยุทธศาสตร์ในหลายๆ ด้าน อาทิ กระบวนการผลิต การตลาด การสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาทุเรียนสาลิกา โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนากระบวนผลิตด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ รวมทั้งนวัตกรรมเกษตรในทุก ๆ ด้าน เพื่อผลักดันให้มีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวของชุมชนด้วย

อโนทัย  งานดี/พังงา/081-0836530

ขับเคลื่อนโดย Blogger.