Header Ads
✴มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯ มอบสิ่งของพระราชทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย พื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้ (11 พฤษภาคม 65 ) เวลา 14.30 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้กับผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 รายในพื้นที่อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์📍โดยมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือมอบสิ่งของแก่ นายเวิน ทองรอด บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 10  ตำบลตะคร้อ  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ซึ่งได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2565/เวลา 00.30 น. และนายสำเนียง กาญจนอุบล บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 6  ตำบลโคกเดื่อ  อำเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ประสบอัคคีภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2565/เวลา 22.00 น.  เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย โดยสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชูปถัมภ์ แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ที่ทรงมีพระราชหฤทัย ห่วงใยในความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ยังได้รับถุงยังชีพและน้ำดื่ม จากสำนักงาน ปภ. จังหวัดนครสวรรค์  อีกด้วย!!!!!! ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​0619782952!!!!!! 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.