Header Ads
วัดห้วยด้วน จัดพิธีอายุวัฒนมงคลครบรอบ 101 ปี หลวงพ่อพัฒน์​

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 งานอายุวัฒนมงคลครบรอบ 101 ปี พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม) ณ มหาเจดีย์(กลางน้ำ) วัดธารทหาร(ห้วยด้วน)อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์   โดยพิธีในวันนี้มี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนประธานฝ่ายฆราวาสนำโดย พลโท ภานุวัฒน์ เหนียวแน่น อดีตผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์สภา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายวิวัฒน์ชัย ก้อนจันทร์เทศ และคณะกรรมการดำเนินการในการจัดงานในครั้งนี้   สำหรับผู้ที่มาร่วมงานทำบุญครบรอบอายุวัฒนมงคล 101 ปี หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม ในวันนี้รวมถึงคณะครูและนักเรียนที่มารับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯคุณวิวัฒน์ชัย  เนื่องในวันครบรอบอายุวัฒนมงคล 101 ปีหลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม ทุกคนต้องผ่านการตรวจ ATK จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กู้ภัยสว่างชุมแสง อสม.ก่อนเข้ามาภายในงานอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรค covid-19    เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีจารย์ เจ้าอาวาส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดธารทหาร(ห้วยด้วน) เมตตามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอำเภอหนองบัว จำนวน 126 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ทั้งหมด 42 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 126,000 บาท พร้อมทั้งมอบรถพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลเพชรบูรณ์      และในเวลา13.39 น.มีพิธีพุทธาภิเษก เทวาภิเษก วัตถุมงคล ณ มหาเจดีย์(กลางน้ำ) โดยมีพระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม)เป็นองค์จุดเทียนชัย  พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค 9 เป็นองค์ดับเทียนชัย มีรายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระนั่งปรกอธิษฐานจิตพุทธาภิเษก ดังต่อไปนี้- พระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เจ้าคณะภาค 9- พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม)- พระครูสุขุมธรรมธาดา(หลวงพ่อรวย) วัดมาบตาพุด จ.ระยอง- พระครูสุนทร โชติธมฺโม (หลวงปู่บุญมา)สํานักสงฆ์เขาแก้วทอง จ.ปราจีนบุรี- พระครูวิสุทธิ์วิทยาคม(หลวงพ่อทอง)วัดบ้านไร่ จ.นครราชสีมา- พระครูนิปุณพัฒนวงศ์(หลวงพ่อสมพงษ์) วัดหนองโพ จ.นครสวรรค์- พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ (พระมหาสุรศักดิ์)วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม- พระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง) วัดจุกกะเฌอ จ.ฉะเชิงเทรา- พระมหามนพ กิตฺติมโน เจ้าอาวาสวัดพังม่วง จ.สุพรรณบุรี- พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์(หลวงพ่อสัญทัต)วัดเถรพลาย จ.สุพรรณบุรี- พระอาจารย์สุขปิยะ สุจิณฺโณ เจ้าอาวาสสถานธรรมแสงสุบิน จ.เชียงราย- พระครูภาวนาชยานุสิฐ (หลวงพ่อสุริยันต์) วัดพุทธวนาราม จ.มหาสารคาม- พระภาวนารัตนญาณ วิ(ครูบาอริยชาติ) วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย- พระครูปลัดวัชรัศน์ ธมมฺฐโร (หลวงพ่อแสงเพชร)วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง จ.พิษณุโลก- พระครูสมุห์จตุรภัทร ติสฺสโร เจ้าอาวาสวัดโค้งบ่อแร่(เทพนิมิตร) จ.สุพรรณบุรี- พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรมย์ รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู จ.ระยอง   งานอายุวัฒนมงคล ครบรอบอายุวัฒนมงคล 101ปี พระราชมงคลวัชราจารย์มีด้วยกัน 3 คืนตั้งแต่วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 มีการแสดงคณะหมอรำระเบียบวาทะศิลป์, มหกรรมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง และเสียงอิสาน นกน้อยอุไรพรภคพล ครองสิน.........ภาพ/ข่าว 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.