Header Ads
จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ จัดสรรงบประมาณมอบถุงยังชีพสำหรับคนที่กักตัววันนี้ 25 เมษายน 2555 ณหอประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านพระ นำโดย นายศิวภณ ศรีกสืกิจ นายกองค์การส่วนบริหารตำบลบ้านพระ นำทีมคณะผู้บริหาร จัดสรรมอบถุงยังชีพ ให้กับ ลูกบ้านประชาชนในเขตตำบลบ้านพระ ที่ต้องกักตัวในสถานการณ์ covid 19 จำนวน 130 ชุด

 เนื่องด้วยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส covid-19 นั้นยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตตำบลบ้านพระทำให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านพระได้รับผลกระทบเนื่องจากต้องปรับตัวเองให้ครบตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด จึงทำให้ในครอบครัว ในแต่ละครอบครัวเกิดความเดือดร้อนเรื่องการใช้ชีวิตในการจัดตัวเนื่องจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและรายได้ทำให้การจับตัวไปเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระจึงได้ทำการจัดสรรงบประมาณและสำรวจผู้ที่มีผลกระทบที่จะต้องปรับตัวในสถานการณ์ covid 19 และได้จัดงบประมาณลงมาช่วยเหลือครอบครัวจำนวน 130 ราย โดยแต่ละรายนั้น จะได้รับถุงยังชีพช่วยเหลือ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระได้จัดชุดช่วยเหลือในแต่ละชุดชุดละ 500 บาท และหลังจากนี้จะเร่งสำรวจจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่ ให้สำรวจประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำการถุงยังชีพแจกกับผู้ที่เดือดร้อนต่อไป 

/// ชาคริต เจริญชื่น
ขับเคลื่อนโดย Blogger.