Header Ads
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายจุมพฏวรรณะฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยมี นายบรรจง โพธิ​วงค์ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด​นครสวรรค์​ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์​ชัย จินดาพัน นายอำเภอเมืองนครสวรรค์​ นายพิทักษ์​ ตั้งแต่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน​ เข้าร่วมในพิธี

       ด้วยได้เกิดเหตุอัคคีภัย เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เมื่อเวลา 07.30 น ณ บ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นบ้านของ นายอนันต์​ กลิ่นเกิด อายุ 65 ปี และนางประทีป กลิ่นเกิด อายุ 66 ปี ก่อนเกิดเหตุนายอนันต์ได้เล่าให้ฟังว่า ต้นกำลังอาบน้ำ จึงไม่ได้เอาอะไรออกมาเลย เบื้องต้นทราบว่าเพลิงได้ลุกไหม้จากห้องด้านหลังชั้นที่ 2 เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนื่องจากบ้านเป็นไม้เก่าที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีส่วนความเสียหายประเมินเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเพราะว่าตนไม่ได้ขนอะไรออกมาได้เลย ทำให้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายบรรเทาทุกข์ จึงดำเนินการจัดซื้อสิ่งของในการดำรงชีพเบื้องต้น เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆจากเงินสำรองจ่ายของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ใน พระบรมราชูปถัมภ์
ภาพ/ข่าว อัมพณ จับศรทิพย์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.