Header Ads
ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิค เปิดให้บริการ ตรวจเช็คสภาพ รถฟรีในช่วงเทศกาล สงกรานต์ วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ 2565" ที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ถ.เจริญปิโตรเลียม อ.เมืองปราจีนบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากความบกพร่องของตัวรถ ส่งเสริม พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ในวิชาชีพให้กับนักเรียน ปลูกฝังในเรื่องจิตอาสาให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการสร้างประโยชน์แก่สังคม โดยได้จัดคณะครูและนักเรียนนักศึกษาออกให้บริการตรวจสภาพรถทุกประเภท ซึ่งมีบริการตรวจเติมน้ำกลั่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรค น้ำมันคลัตซ์ เติมลมยาง ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้รับบริการที่เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบนโยบายและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษาในการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.