Header Ads
สอบแล้ว2ไอ้โม่งกรมสงเสริม อปท สงสัยทุจริตสอบแข่งขันซื้อขายตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งหนังสือด่วน ถึง สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม 13 เสียงไทย ซึ่งเป็นหนังสือ (ลับ) แจ้งความคืบหน้า เกี่ยวกับ ข้อมูล บุคลากร ของกรมส่งเสริม ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 คน ระดับบริหาร ที่มีส่วน ร่วม การทุจริต นำข้อสอบไปขาย ให้กับผู้เข้าสอบ แข่งขัน บางกลุ่ม และการซื้อขายตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษาล่วงหน้า หน่วยงาน ภายใต้ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ความคืบหน้า จะรายงานให้ทราบต่อไปขับเคลื่อนโดย Blogger.