Header Ads
อุตรดิตถ์ - เทศบาลตำบลงิ้วงาม ร่วมงานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์ และทำบุญถวาย และอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ
     ที่บริเวณวัดดอยแก้ว  ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น ชิโนรโส) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว ประธานฝ่ายสงฆ์  ร้อยตรีทรวง นาพันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายประสิทธิ โพธิสุข ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลงิ้วงาม นายสุรัตน์ ปาด้วง นายประจวบ ดีบุญ รองนายกเทศบาลตำบลงิ้วงาม นายมาโนช ฟูเหล็ก ปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงามนายพลกฤต พัตรปาล รองปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงามและกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง 16 หมู่ ตลอดประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก  นายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมพิธีในงาน ทั้งนั้นภายในงานได้มีผู้ที่มาร่วมพิธี ได้นำผ้าห่มสีเหลืองซึ่งเปรียบเหมือนผ้าไตร ขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าความยาว 99 เมตร เขียนชื่อตนเองและครอบครัวลงในผืนผ้า แล้วนำมาแห่รอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์สถาน ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธาตุของพระอรหันต์ สาวก ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จำนวน 3 รอบ จากนั้นนำผ้าขึ้นห่มรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นการถวายผ้าไตรแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธบูชา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเว้นระยะห่าง ใช้เจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากตลอดเวลา


นาคา คะเลิศรัมย์/รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.