Header Ads

 


ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ประชุมกลั่นกรอง กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ก่อนจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3

ที่ห้องแตรทอง 1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ผ่านระบบ Zoom  พร้อมด้วย  นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป  นายชนะพล พวงพฤกษ์ หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาและจัดการทรัพย์สิน นายไกรวัฒน์ พิทักษ์กรณ์ หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ นักวิชาการ 8 แผนกวิจัยและพัฒนาธุรกิจ และผู้แทนกลุ่มประมงในพื้นที่บางละมุงและแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม

       นางสิริมา กล่าวว่า  ท่าเรือแหลมฉบัง ได้จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 หรือ การจ่ายเงินชดเชยเยียวยา ให้กับกลุ่มประมง โดยมีการพิจารณาความคืบหน้าในการจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่  ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้เลย เพราะที่ผ่านมาจ่ายให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กเท่านั้น

        สำหรับกุล่มผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ นั้น  มี 2 กลุ่ม  โดยในครั้งนี้มีการพูดคุยถึงเรื่องผังของการเพาะเลี้ยงหอย ซึ่งที่ผ่านมาทางท่าเรือได้ให้อาจารย์ ม.บูรพาจัดทำผังการเพาะเลี้ยงหอยตามที่เคยมีการลงพื้นที่ชี้จุดแต่ยังมีข้อผิดพลาดจึงได้มีการพิจารณาปรับแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นอกจากนั้นยังมีผู้เพาะเลี้ยงหอยบางรายยังเก็บเกี่ยวผลผลิตยังไม่แล้วเสร็จ ก็ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจน เพื่อให้แผนการก่อสร้างโครงการท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 สามารถดำเนินการต่อไปได้

        นางสิริมา กล่าวอีกว่า หลังจากนี้ ท่าเรือฯ จะต้องมีการพูดคุยในเรื่องของจำนวนพื้นที่ของแต่ละราย ว่ามีพื้นที่รายละเท่าไร เพื่อนำไปสู่ยอดเงินที่จะต้องชดเชย จากนั้นจะต้องแจ้งข้อมูลให้กับคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ซึ่งมีนายอำเภอบางละมุง เป็นประธาน ซึ่งขณะนี้ความคืบหน้าในการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่นั้นมีการพูดคุยกับทั้ง 2  กลุ่มแล้ว โดยประเด็นที่ผู้เพาะเลี้ยงหอยไม่เข้าใจ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงไปทำความเข้าใจอีกครั้ง  และยืนยันว่าท่าเรือฯจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้เพาะเลี้ยงหอยอย่างแน่นอน เพราะงบประมาณในส่วนนี้มีรองรับเรียบร้อยแล้ว

       นอกจากนั้น ในวันนี้ ทางคณะทำงานพิจารณาข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินให้กับผู้ทำประมงเรือเล็กอีกจำนวน  6 ราย เนื่องจากที่ผ่านมาเอกสารทั้ง 6 ราย ยังไม่สมบูรณ์และมีบางรายเสียชีวิต ดังนั้นทางเครือญาติของผู้เสียชีวิต โดยทางญาติจะต้องไปร้องต่อศาล เพื่อให้ทางศาลสั่งเป็นผู้จัดการมรดก เพื่อนำเอกสารมายื่นขอรับเงินชดเชยดังกล่าว และได้มายื่นเรียบร้อยแล้ว ยอดรวมทั้งสิ้น 2,003,450 บาท และทางคณะกรรมการฯได้พิจารณาอนุมัติแล้ว หลังจากนี้ทางท่าเรือฯ จะไปเบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรงขับเคลื่อนโดย Blogger.