Header Ads
“ด้วยความห่วงใย” ฉีดกันเถอะ น้องโจฉีดเข็ม 3 แล้ว เพื่อความปลอดภัยของตนเอง และคนที่เรารัก         จันทร์ที่ 28 ก.พ. 65 เวลา 10.00 น. นายเสฏฐวุฒิ วงศ์เลอวุฒิ  นายอำเภอบ้านสร้าง  พร้อมด้วย ป.อาวุโสบ้านสร้าง ลงพื้นที่วัดบ้านสร้าง เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยบริการฉีดวัคซีน โควิด - 19 เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เนื่องจากพบว่าอำเภอบ้านสร้าง จำนวนผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 ยังมีจำนวนน้อย

         ระหว่างนั้น... นายอำเภอบ้านสร้าง ได้พบกับ “น้องโจ” ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง เข้ารับบริการฉีดวัคซีน จึงได้ทำการสอบถาม พบว่า “น้องโจ” รับบริการวัคซีน เข็มที่ 3 ซึ่งระบุว่าตนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม มาเป็นระยะเวลาครบตามเกณฑ์แล้ว จึงเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3    นายอำเภอยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บุคคลในครอบครัวของน้องโจ ฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยัง ผลปรากฏว่า ยังฉีดไม่ครบ  นายอำเภอจึงฝากน้องโจเชิญชวนบุคคลในครอบครัวเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงฝากประชาสัมพันธ์ไปยังเพื่อนบ้าน และคนในชุมชนของน้องโจ ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ด้วย

         โดยนายอำเภอได้กล่าวทิ้งท้าย ชื่นชม “น้องโจ” ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งนายอำเภอได้ขอให้น้องโจ เป็นอีก 1 เสียงในการช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนอื่นๆ เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกัน ณ วัดบ้านสร้าง ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์

//////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.