Header Ads

 


ชลบุรี - เทศบาลนครแหลมฉบัง โครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด ประจำปี 2565


ที่ห้องประชุมเมืองท่า เทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอดนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูด ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯในครั้งนี้

สำหรับโครงการดังกล่าวทางเทศบาลนครแหลมฉบังจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้มีคุณภาพ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่นักพูดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เรียนรู้ศิลปะและฝึกทักษะในการพูดที่ดี ได้พัฒนาบุคลิกภาพ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน ขับเคลื่อนโดย Blogger.