Header Ads
ชลบุรี - เทศบาลนครแหลมฉบัง ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


ที่ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 พร้อมด้วยนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร, และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ได้มีโอกาสนำเสนอ และติดตามปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนให้ที่ประชุมพิจารณา อันจะนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นและวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การตีเส้นจราจรบนถนน, การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ, การเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ, การปรับปรุงถนนที่ชำรุด, การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรเพื่อที่จะเข้าไปอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

       ​นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร กล่าวว่า หลังจากที่ทางเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มพัฒนาบ้านเรา ก็ส่งผลให้เราในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภาระหน้าที่ดูแลประชาชนในพื้นที่ ได้พบเห็นและรับทราบถึงปัญหาจากชาวบ้านโดยตรง และสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวดเร็วทันใจ ซึ่งตนเองขอขอบคุณทางหัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอด และขอชื่นชมทุกๆ คน

         นอกจากนี้คณะผู้บริหารฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ยังได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร “No Gift Policy  งดให้ - งดรับ” ของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกช่วงเทศกาล เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ และไว้วางใจ ในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว  ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.