Header Ads
ป้องกันโควิด19
 เมื่อเวลา 15:00 น วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคม พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นำโดย นายอภิโชติ โตบุญเลี้ยง นายกสมาคม พร้อมด้วย

นายธีรพล คมนาคม เลขานุการสมาคมและ นายสะสม หาญกล้ากรรมการบรืหาร สมาคม เข้าพบพลเรือเอกบรรณวิทย์ เก่ง ประธานช่อง 13 สยามไทยทีวี เพื่อมอบ เครื่องพ่น หมอกควัน และน้ำยา ทำความสะอาด เพื่อใช้ ป้องกัน ไวรัสโควิด19  

จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ใน ห้องประชุม ห้องบันทึกเทป รายการต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ โดยมี นายสมบูรณ์ทองบุราณ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์และ นายอภิรัฐ กนกัน ไชย ผู้อำนวยการข่าว ในฐานะ นายกสมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม ร่วมให้ การต้อนรับ


ทีมข่าว 13 สยามไทยทีวี รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.