Header Ads
เชียงราย - เปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด 2565 ยิ่งใหญ่


ที่บริเวณสนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี 2565 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนทุกอำเภอร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสมโภชองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาเมืองเชียงราย 760 ปี และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งท้ายฤดูหนาว

      ในพิธีได้จัดให้มีขบวนแห่จากทั้ง 18 อำเภอ จากบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสันโค้งเชียงรายจรูญราษฏร์ ไปสนามบินเก่า ฝูงบิน 416 สถานที่จัดงาน ภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งการท่องเที่ยว ศิลปะ และกีฬา ก่อนทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยการปักตุงบนเวทีกลาง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนจำนวนมาก  จากนั้นเป็นการมอบรางวัลให้แก่อำเภอที่จัดขบวนแห่ได้สวยงามและมีความสร้างสรรค์  โดยในปีนี้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นของอำเภอแม่สรวย พร้อมคว้าเงินรางวัลไป 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล   ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ได้รับเงิน 16,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อำเภอพาน ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรายวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ อำเภอแม่ลาว ได้รับเงิน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

     นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จากการเปิดจังหวัดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 พบว่าสัดส่วนรายได้ของจังหวัดเพิ่มขึ้น 80% หลังหยุดชะงักด้วยสถานการณ์โควิด – 19 แต่ขณะนี้ประชาชนจังหวัดเชียงรายเราได้รับวัคซีนกว่า 75% จึงอยากให้ได้ดำเนินชีวิตแบบใกล้เคียงปกติที่สุด กิจกรรมนี้จึงถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายฤดูหนาว และจากนี้จะได้เตรียมหารือการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ในฤดูร้อนต่อไป

      สำหรับงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภายในงานจัดให้มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประเภทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งชายและหญิง จัดประกวดธิดาดอย จัดประกวดรำวงย้อนยุค จัดประกวดลูกทุ่งแสงสี ทูบีนัมเบอร์วัน การแสดงดนตรี ทุกคืน จัดให้หน่วยงานภาครัฐจัดนิทรรศการ ออกร้าน นำผลงานดีเด่น สินค้าโอท็อป มาจัดจำหน่าย และการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย การออกสลากกาชาดไชโย ให้ประชาชนได้ร่วมสนุกทุกค่ำคืน เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย และทำประโยชน์ทางด้านสาธารณกุศลด้วย  ภายใต้ปฏิตามมาตรฐานป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ที่เป็นลบ ภายใน 72 ชม. จากนั้นสแกน QR – CODE เพื่อลงทะเบียนเข้างาน และตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในงานต้องปฏิบัติตามมาตรากรป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์ 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.