Header Ads
ราชบุรี - ชาวบ้านหัวโป่ง ยื่นหนังสือต่อพลังงาน ยับยั้งโรงบรรจุแก๊สหนองอ้อ
 ตัวแทนชาวบ้านหัวบ้านโป่ง เข้ายื่นหนังสือยับยั้งการสร้างโรงบรรจุแก๊ส ในเขตชุมชน พร้อม ลั่นห่วงเรื่องความปลอดภัย


 วันนี้ (13 ธ.ค.) ที่สนง.พลังงานจังหวัดราชบุรี อ.เมืองราชบุรี ตัวแทนชาวบ้าน จากหมู่ที่ 3 ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จำนวน 20 คน เข้ายื่นหนังสือยับยั้งการก่อสร้างสถานีเติมแก๊สหุงต้มต่อ นายศตวรรธน์ ดุษฎีเสนีย์ พลังงานจังหวัดราชบุรี โดยมีปลัดอบต.หนองอ้อเดินทางมาด้วย โดยในที่ประชุมนายศตวรรธน์ ได้ชี้แจงว่า ผู้ประกอบการเพียงแค่เข้ามาขอยื่นคำขอ ยังไม่ได้ยื่นหนังสือขออนุญาติใดๆทั้งสิ้น ซึ่งการจะอนุญาติจัดตั้งสถานประกอบการประเภทนี้ จะมีกฏหมายพรบ.หลายข้อควบคุมอยู่ จากเท่าที่ดูเอกสารผังเมืองพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่สีม่วง ซึ่งจะสามารถจัดตั้งโรงบรรจุแก๊สได้ ในส่วนของพรบ.ตัวนี้ เป็นสิทธิของผู้ประกอบการที่จะทำได้ หน่วยงานจะมีหน้าที่สรุปดูตามข้อกฏหมายต่างๆ ถ้าไม่ขัดหรือผิดตามพรบ.ก็ต้องอนุญาติไป 


 นายศตวรรธน์ ยังกล่าวอีกว่า พลังงานจังหวัด เคารพสิทธิของทั้งผู้ประกอบการและสิทธิของชาวบ้านเสมอ ในส่วนเรื่องที่ชาวบ้านมีความกังวลในเรื่องความปลอดภัยในด้านต่างๆ ซึ่งการจัดตั้งสถานีเติมแก๊ส จะมีกฏหมายด้านความปลอดภัยกำกับอยู่หลายข้ออย่างเข้มงวด และถ้าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ สามารถเข้าไปยื่นหนังสือตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนได้


 ด้านนายอรรถพันธ์ สวัสดิรักษา ผญ.หมู่ 3 พร้อมกลุ่มตัวแทนชาวบ้าน ที่มายื่นหนังสือและได้รับฟังการชี้แจง เพื่อทำความเข้าใจ ถึงขั้นตอนของการตั้งสถานีบรรจุแก๊ส รู้สึกพอใจกับคำชี้แจงของทางพลังงานจังหวัด แต่จะได้เดินทางไปยื่นหนังสือยับยั้งโรงบรรจุแก๊สที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, โยธาจังหวัด, ชลประทาน, และอบต.หนองอ้อ ถึงผลกระทบในเรื่องต่างๆ จากการตั้งสถานีบรรจุแก๊สแห่งนี้ขึ้นมา 


 พร้อมวอนผู้ประกอบการให้มีจิตสำนึก คิดถึงชาวบ้านตาสีตาสา ไม่มีอำนาจอะไรต่อรองกับผู้ประกอบการ ซึ่งพื้นที่นี้มีหมู่บ้านหลายหลังคาเรือน มีชาวบ้านเป็นร้อยๆคน ถ้าเกิดมีปัญหาหรือได้รับผลกระทบจากสถานีบรรจุแก๊สขึ้นมา ทางผู้ประกอบการมีหลักประกันอะไรมาคุ้มครอบชาวบ้านตาดำบ้าง ทุกวันนี้ผู้ประกอบการไม่รับฟังชาวบ้าน ไม่ปรึกษากับทางชุมชน แต่กลับพูดว่า จะเปิดเร็วๆนี้อย่างเดียว ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้น 


//////////////////////////////////////////////////////


สุจินต์  นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรีขับเคลื่อนโดย Blogger.