Header Ads

 


จ.สุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

 


จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณเรือนจำจังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธ.ค.2564  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ได้ร่วมกันนำอุปกรณ์เครื่องมือดำเนินการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการด้วยพระปรีชาสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและยั่งยืนในทุกระดับ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริ  โครงการราชทัณฑ์ปันสุข และโครงการกำลังใจในพระดำริ  ซึ่งล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพอันลึกซึ้งและเป็นเลิศในการนำพาประเทศไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัยขับเคลื่อนโดย Blogger.