Header Ads

 


ราชบุรี-สำนักพื้นที่อนุรักษ์บ้านโป่ง จัดกิจกรรมจิตอาสา ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9
       วันนี้(3 ธ.ค.)  นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 บ้านโป่ง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 


       พร้อมด้วยผอ.ส่วนฯหน.กลุ่มฯและคณะจนท.จิตอาสา ของ สบอ.3 (บ้านโป่ง)ร่วมกิจกรรมนี้ด้วย  โดยมีกิจกรรมจิตอาสา บำรุงรักษาต้นไม้ รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ต้นรวงผึ้งต้นลำพู บริเวณหลังอาคารพระพิทักษ์ไพรวัน ริมแม่น้ำแม่กลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมหิ่งห้อยในยามค่ำคืนของจังหวัดราชบุรี  และให้เป็นไปตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน ให้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เป้าหมาย คาร์บอนเครดิต ลดปริมาณก็าซเรือนกระจกต่อไป


///////////////////////


สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี 063-3786378ขับเคลื่อนโดย Blogger.