Header Ads
ชุมพร - มณฑล ทหารบุกที่ 44 จัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. พลตรี เสนีย์   ศรีหิรัญ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบุกที่ 44  ประธาน ในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 18 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564  มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมด้วยกำลังพล และสมาคมแม่บ้าน ทหารบก  ที่ได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์

ต่างน้อมจิตตั้งมั่น เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ/อันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2564

     นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ปวงพสกนิกร ไต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจ นานัปการ ทรงทุ่มเทพลัง พระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการใน พระราชดำริ/หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่าง อเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทาน หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  ไว้เป็นแนวทางให้ ประชาชน ได้ดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ปวงประชา อาณาราษฎรต่างสำนึกซาบซึ้งและระลึกอยู่เสมอว่า นับเป็น บุญอันประเสริฐโดยแท้ ที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็น บนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของ พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เปรียบประดุจดวงประทีป ของแผ่นดิน ที่ส่องนำทางสร้างความรุ่งเรือง แก่ชาติ บ้านเมืองมายาวนาน  ตลอดรัชสมัยแห่งพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่า ปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสาน พระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี/จะยึดมั่นในการ ปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และจะน้อมนำแนวทางตามที่ได้ พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป

     พลตรี เสนีย์   ศรีหิรัญ   กล่าว   ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย จะขอสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี  รักษาชาติบ้านเมือง และจะน้อมนำแนวทางตามที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ในการปฏิบัติหน้าที่  และปฏิบัติตน เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป


ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 0818923514


ขับเคลื่อนโดย Blogger.