Header Ads
ฐานทัพเรือสัตหีบ ห่วงใยกำลังพลและประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 จัดตรวจเช็คสภาพรถฟรีแก่กำลังพลและประชาชนทั่วไป


กองทัพเรือ โดยฐานทัพเรือสัตหีบ จัดตรวจเช็คสภาพรถยนต์ฟรี เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และยังจัดเจ้าหน้าที่จาก รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ฯ มาบริการฟรีสำหรับผู้ที่ประสงค์จะตรวจ ATK ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ธ.ค.64 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ บริเวณสวนกรมหลวงชุมพร กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

และในวันนี้ 21 ธ.ค.64 พลเรือโท นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ให้เกีียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย และยังมีน้ำดื่ม ขนม ให้แก่ผู้ที่เข้ามารับบริการตรวจเช็ครถและตรวจ ATK อีกด้วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลกองทัพเรือ และประชาชน ให้เดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ภาพ/ข่าว  สมนึก เชื้อสนุก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.