Header Ads
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556

 


**** ที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ พลตำรวจตรีอุดร  ยอมเจริญ  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 ***ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรภาค 1 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัดระดมกวาดล้างอาชญากรรมในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2565 รวม 10 วัน  โดยการบูรณาการกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้ระดมกำลังตำรวจ,อาสาสมัคร,ร่วมการกวาดล้างอาชญากรรม โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่คดีเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดคดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ธนาคารร้านค้าทอง,ร้านสะดวกซื้อ ,คดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกาย เพศ คดีความผิดเกี่ยวกับแหล่งอบายมุขและการบริการหมายจับคดีค้างเก่าทุกประเภทให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม

***การปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 355 นายอาสาสมัคร 85 คนยานพาหนะ 138 คันแยกเป็นรถตู้ 12 คัน รถยนต์26คัน รถจักรยานยนต์100คัน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.