Header Ads
สุโขทัย-จัดงานวันดินโลกประจำปี 2564 "พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร"
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564  ที่สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี 2564 โดยมีนางสาวมยุรี อบสุข ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน นายปรีชา สุทนต์ นายอำเภอศรีสำโรง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้


งานวันดินโลกประจำปี 2564 จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแผ่พระราชกรณียกิจด้านพัฒนาที่ดิน เพื่อการเกษตรรวมทั้งสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับวันดินโลก ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ รับรองวันที่ 5 ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นวัน "ดินโลก" ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการจัดการทรัพยากรดิน จน เป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เป็น พระองค์แรกของโลก โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย จุดเรียนรู้และนิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการทรัพยากรดิน จุดสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่สูง แปลงรวบรวมสายพันธุ์หญ้าแฝก จุดสาธิตการปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชปุ๋ยสดปุ๋ยอินทรีย์ และแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ำ ชิม ช๊อป สินค้าเกษตร ตลาดชาวดิน ของเกษตรกรในพื้นที่ 


พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.