Header Ads

 


ชลบุรี - เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานเทศกาลวันข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564


ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านหนองคล้า อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานเทศกาลวันข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 โดยมีนายสุรเชษฐ์  แก้วคำ ปลัดอาวุโสอำเภอศรีราชา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีนายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาเทศบาล ,คณะกรรมการชุมชนทั้ง 23 ชุมชน และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ 

สำหรับการจัดงานเทศกาลวันข้าวใหม่และประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้เด็กและเยาวชนในเขตเมือง ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา และคุณค่าของข้าวไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภายในชุมชนให้ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านกสิกรรม ที่อยู่คู่กับชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังมาอย่างยาวนาน

นอกจากนี้ นางสิริมา กีรตยาคม ผู้บริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้แทนจากหน่วยงานที่อยู่โดยรอบเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมมอบเงินสนับสนุนในกิจกรรมฯ และมีการจัดทำอาหารพื้นบ้านคาวหวานให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย
ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.