Header Ads
อบจ.ระยองจัดกิจกรรม “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564
   เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำดอกกราย ในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า “ดอกไม้บาน ที่บ้านพ่อ” มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงสู่ประชาชนทั่วไปและปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการเปิดงานในวันนี้ นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดงานภายใต้วิถีนิวนอร์มอล  

   ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยการตกแต่งพื้นที่ด้วยต้นไม้ไฟสีสันสวยงาม การนั่งรถรางเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ภายในโครงการฯ ชมทุ่งทานตะวันที่ออกดอกจนเหลืองสะพรั่ง การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ล่องเรือชมอ่างเก็บน้ำ ร้านจำหน่ายสินค้ามากมาย โดยไฮไลต์การเปิดงานในวันนี้อยู่ที่การฉายภาพสามมิติหรือ 3D Mapping ไปที่ตัวอาคารของหอเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถ่ายทอดถึงพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพสกนิกรชาวไทยและในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยการแสดงดังกล่าวจะเริ่มในเวลา 19.00 น. ของทุกวันตลอดการจัดงาน   นอกจากนี้ อบจ.ระยอง และมูลนิธิสถาบันพระมหาชนก ยังได้ร่วมมือกับกลุ่ม ปตท. โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรม "ตลาดเกษตรปลอดสารพิษและอาหารเพื่อสุขภาพ" เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

ข่าว/ภาพ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงานขับเคลื่อนโดย Blogger.