Header Ads

 


ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินหอม และคณะครูประจำชั้น นำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนินหอมปูนาฟาร์ม

 

วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินหอม และคณะครูประจำชั้น นำเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 50 คน เข้าศึกษาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เนินหอมปูนาฟาร์ม  โดยนายวีระพรรณ พรมบุตร ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้และให้การต้อนรับ พร้อมพาเดินเยี่ยมชมการเลี้ยงปูนา เลี้ยงกบ และเรียนรู้การเกี่ยวข้าววิถีชีวิตของชาวนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขเห็นคุณค่าของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เอื้ออาทรผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างรู้คุณค่าสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม วางแผนการทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ข่าว/ สุรชัย ใจบุญ

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง13สยามไทย
ขับเคลื่อนโดย Blogger.