Header Ads

 


ชลบุรี - โออาร์ จัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา” สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ที่ ห้องประชุม​ศรีราชานคร โรงแรมแปซิฟิค พาร์ค อำเภอ​ศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน) หรือ โออาร์ ได้จัดกิจกรรม “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา" สานสัมพันธ์สื่อมวลชนจังหวัดชลบุรี" เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางดำเนินงานและแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยมี นายณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์  ได้นำทีมงานสื่อสารองค์กร ทีมงานบริหารคลังน้ำมันและคลังปิโตรเลียม ร่วมให้การต้อนรับ 

โออาร์ เผยว่า ในฐานะบริษัทเรือธง (Flagship) ของกลุ่ม ปตท. ด้านการดำเนินธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานประกอบการที่โออาร์ดำเนินการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางพัฒนากิจกรรมทั้งด้านการตลาดและสังคมเพื่อตอบโจทย์ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “OR Miss U เพราะคิดถึงจึงมาหา" ในพื้นที่ จ.ชลบุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีสถานประกอบการซึ่ง โออาร์ ดำเนินการอยู่ถึง 3 แห่ง ประกอบด้วย คลังน้ำมันศรีราชา, คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ และยังถือเป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัติการคลังน้ำมันและคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคตะวันออก

" ที่ผ่านมา โออาร์ ดำเนินงานตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ยึดมั่นเรื่องความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญ รวมถึงมีการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบพื้นที่คลังฯ ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน อันเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่ โออาร์ ยึดมั่นมาตลอด สำหรับมุมมองข้อเสนอแนะที่ได้รับจากสื่อมวลชนในครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปกำหนดทิศทางดำเนินงานของโออาร์ ทั้งในเชิงธุรกิจและด้านการสนับสนุนชุมชน สังคมต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ โออาร์ มีการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมร่วมกับชุมชนใน จ.ชลบุรี อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ไม่ว่าจะเป็นการมอบทุนการศึกษา การจัดโครงการ LPG Safety ความรู้ดีดีมีรอบถัง โครงการน้ำแข็งไสใส่ใจชุมชน โครงการ OR อาสาสานสุข และกิจกรรมสัมมนาผู้นำชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โออาร์ ยังได้ส่งมอบความช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ใน จ.ชลบุรี มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การร่วมกับผู้แทนจำหน่าย PTT Station ในจังหวัดชลบุรี บริจาคเงินให้โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมถึงส่งมอบอุปกรณ์จำเป็น และเครื่องดื่มเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบางละมุงและโรงพยาบาลแหลมฉบัง

สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นการดูแลสังคมชุมชนในทุกพื้นที่ ที่โออาร์เข้าไปดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ภาพ/ข่าว ยืนยงค์ ยินดีทรง

ขับเคลื่อนโดย Blogger.