Header Ads

 


ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียน On-Site เปิดเรียนวันแรก          วันนี้( 15 พ.ย.64) เวลา 08.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตำบล บางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียน On-Site เปิดเรียนวันแรกเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อโวรัสโคโรน่า  ( covid -19 ) ส่วนการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมาเรียนแบบสลับสัปดาห์ ตามการแบ่งกลุ่ม A-B หรือแบ่งครึ่งหนึ่งเรียนที่โรงเรียน อีกครึ่งเรียนที่บ้านผ่านระบบออนไลน์ และภายในโรงเรียนยังดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่น เว้นระยะห่าง จัดห้องเรียนมีการจำกัดนักเรียนเข้าเรียน  มีจุดล้างมือ การประเมินความพร้อม การจัดการสอน รวมถึงแผนเผชิญเหตุหากพบบุคลากรและนักเรียนติดเชื้อโควิด-19 หรือมีความเสี่ยงสูง  สัปดาห์แรกของการเข้าเรียนของนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการแบ่งกลุ่ม A และกลุ่ม B จะมีการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ทั้งหมด 100% จากนั้นจะเป็นสุ่มตรวจนักเรียนที่มาโรงเรียน 10 เปอร์เซ็นต์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในรั้วโรงเรียน


ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.