Header Ads

 


ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19

 
เมื่อวันที่12พ.ย.64 เวลา10.00น. นางแก้วมณี โสพิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดฝาละมี นางทัศนีย์ สุขบัวแก้ว ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเสงี่ยม ศรีทวี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝาละมี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนในรูปแบบ on site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19

นางแก้วมณีกล่าวว่า วาระการประชุมในวันนี้ แจ้งเพื่อทราบ  1.โรงเรียนได้รับเสื้อเชิ้ตของทั้งนักเรียนและบุคลากรทั้งสิ้น 80 ตัว จากความอนุเคราะห์ของ นาคประดิษฐ์ อะคาเดมี่ โดยคุณเอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ (ศิษย์เก่ารร.วัดฝาละมี)  2. นายรื่น แจ้งกระจ้าง (ศิษย์เก่ารร.วัดฝาละมี) กำนันตำบลหารเทา มอบน้ำดื่ม จำนวน 7 โหล   3.นักเรียนชั้น ป.6 ที่มีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์สามารถ walk in เข้าไปรับวัคซีน Pfizer ได้เลยที่รพ.ปากพะยูน ตั้งแต่เวลา 09.00-14.30 น. 4. เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนแบบปกติ on-site ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการการป้องกันอย่างเข้มข้นของกระทรวงสาธารณสุข สำหรับรร.วัดฝาละมี ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.