Header Ads

 


จังหวัดนครสวรรค์ ปภ. เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจและบรรเทาปัญหาภาระความเดือดร้อน ภายหลังน้ำเริ่มลดลงในหลายพื้นที่ โดยมี ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครสวรรค์ เป็นผู้ประสานงานงบประมาณจากสำนักนายกรัฐมนตรี


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาปัญหาภาระความเดือดร้อนภายหลังน้ำเริ่มลดลงในหลายพื้นที่ ต่อเนื่องจากการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ดำเนินการทั้งการมอบถุงยังชีพ จัดเต็นท์ที่พักอาศัยชั่วคราว ระบบไฟฟ้า น้ำประปา จัดหน่วยแพทย์ และมอบยารักษาโรคเบื้องต้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

ทั้งนี้การมอบถุงยังชีพของจังหวัดนครสวรรค์ในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการประสานงานของ ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ผ่านมายังจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์(ปภ.) โดยมีชุมชนที่ได้รับมอบถุงยังชีพประกอบด้วย ชุมชนบางปรอง ชุมชนสถานีรถไฟปากน้ำโพ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนวัดตะแบก ชุมชนเกาะยม ชุมชนทรายทองพัฒนา ชุมชนวัดไทรใต้ ชุมชนวัดไทรเหนือ ชุมชนตลาดใหม่ ชุมชนตลาดใต้ และชุมชนชอนตะวัน รวมทั้งสิ้น 950 ชุด


ภาพ/ข่าว ต้อย​ รอบ​รั้ว​ ภูธร​

ขับเคลื่อนโดย Blogger.