Header Ads

 


"ช่วยเหลือพี่น้อง!!! ประสบเหตุดินโคลนถล่ม"


หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3309 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จัดกำลังพล ชุดบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ ส่วนราชการอำเภอแม่จัน, ตำบลแม่จัน, ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่  เข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในการซ่อมแซมบริเวณคอสะพานเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ และขุดดินโคลนที่ถล่มปิดเส้นทางสัญจรในพื้นที่ เพื่อทำการเปิดช่องทางให้รถสามารถสัญจรไป-มาได้ ณ  บ้านจะกอนะ หมู่ 19 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย


ขับเคลื่อนโดย Blogger.