Header Ads
สั่งปิดหมู่บ้าน”ดอยสะโง้ “หลังเกิดคลัสเตอร์ งานศพ งานแต่งงาน ติดโควิดครึ่งร้อย กลุ่มเสี่ยงสูงจำนวนมาก


นายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน ระดมบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.เชียงแสน และ รพ.สต.เข้าไปหมู่บ้านดอยสะโง้  หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล ทำการตรวจหาเชื้อแบบ ATK ให้กับชาวบ้านสะโง้ทั้งหมู่บ้าน เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะแยกตัวเข้ารักษา ขณะที่กลุ่มของผู้เสี่ยงสูงจะถูกแยกกักตัว  หากไม่พบเชื้อและบุคคลนั้นยังไม่ได้รับวัคซีน จะทำการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านทันทีเพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว ในวัน”เปิดเมือง เชียงราย” ในวันที่ 1 ธ.ค 64  ตามนโยบายของ ผวจ.เชียงราย  เนื่องจากหมู่บ้านสะโง้เป็น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเชียงแสน มีท่องเที่ยวไปพักผ่อนสัมผัสความสวยงาม ชมทะเลหมอก พระอาทิตย์ขึ้นริมแม่น้ำโขง

สำหรับข้อมูลของ ศปก.อ.เชียงแสน หมู่บ้านสะโง้มีประชากรประมาณ 700 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ไปแล้วประมาณ 150 ราย  เหลือผู้ที่จะต้องฉีดประมาณ 400 ราย  จากการเข้าไปตรวจสอบ และติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.จำนวน 35 ราย กลุ่มเสี่ยงสูง 134 ราย และมีการตรวจพบติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันกว่า 50 ราย ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน(ศปก.อ.เชียงแสน) ได้ประเมินสถานการณ์แล้วมีแนวโน้มอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทางนายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน จึงมีหนังสือด่วนที่สุดถึง แจ้งไปทาง ผวจ.เชียงราย  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย พิจารณาปิดหมู่บ้านสะโง้ทั้งหมู่บ้านห้ามเข้าออก ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.-18 พ.ย.เมื่อทำการคัดกรองผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงออกจากชุมชน  พร้อมระดมฉีดวัคซีน ให้กับชาวบ้านสะโง้ทั้งหมู่บ้าน คาดว่าจะสามารถจะควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดลดลงได้อย่างรวดเร็ว 

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักก่อนหน้า ทางศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน ได้มีหนังสื่อแจ้งไปทางผู้ประกอบการรีสอร์ทบนดอยสะโง้  ให้แจ้งนักท่องเที่ยว ที่มาพักขอให้เดินทางออกจากพื้นที่ดอยสะโง้เป็นการชั่วคราว และงดรับนักท่องเที่ยว จนกว่าสถานณ์จะเปลี่ยนดีขึ้น  ขณะเดียวกันทางชุมชนให้ ชรบ.ได้ตั้งจุดตรวจสกัดห้ามมิให้คนภายนอกเข้าไปยังพื้นที่เขตดอยสะโง้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงแสน


ภาพ/ข่าว จักรภัทร  แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์


ขับเคลื่อนโดย Blogger.