Header Ads
สถานทูตอิสราเอลจัดงานวันยุติความรุนแรงต่อสตรีโลกเมื่อวันที่25พ.ย.64 เวลา14.00น. ผู้สื่อข่าวประจำพื้นที่เขตดอนเมือง เดินทางไปที่สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ตั้งอยู่ที่ถนนเดชะตุงคะ ดอนเมือง กทม เพื่อเข้าร่วมงานวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงของโลกและการจัดกิจกรรมให้กับผู้หญิงที่ประสพปัญหาความรุนแรงโดยมีท่านฯพลฯเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ท่านทูตย์ออร์นา ซากิฟ(Orna Sagiv)พร้อมคณะเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวโดยมีแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีให้การต้อนรับ ต่อมานายกสมาคมๆได้นำคณะฯเยี่ยมชมบ้านพักฉุกเฉินซึ่งท่านทูตฯและคณะได้พูดคุยกับผู้หญิงและเด็กๆที่ประสพปัญหาความรุนแรงที่บ้านพักฉุกเฉินกำลังให้การดูแลบำบัดฟื้นฟูและช่วยเหลืออยู่ การมาเยี่ยมบ้านพักฉุกเฉินของสถานทูตอิสราเอลในวันนี้ตรงกับวันที่องค์การสหประชาชาติ(UN)กำหนดให้เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีของโลก สะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาความรุนแรงที่ทุกฝ่ายจะต้องช่วยกันยุติรวมทั้งต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหา ตามกำลังที่จะสามารถทำได้ สถานทูตจึงได้จัดกิจกรรม"วางตัวเองเชิงบวก"ให้กับผู้หญิงที่ประสพปัญหาโดยมีนักศิลปะบำบัด(คุณอัญชนา มีมุตติ)และนักดนตรีบำบัด(คุณพิณนรี ยนตรรักษ์ คูเชดโว)จากศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้นำทำกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังให้รับมือกับปัญหาความรุนแรงที่ประสบได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย

ในส่วนของกิจกรรม"การวางตนเชิงบวก"จะเริ่มจากศิลปะตามด้วยดนตรี คณะท่านทูตอยู่ร่วมสังเกตุการณ์ช่วงหนึ่ง จากนั้นนายกสมาคมๆพาคณะเดินไปบ้านพักฉุกเฉินเด็กๆรอให้การต้อนรับที่บ้านเด็กและเนอสเซอรี่ ท่านทูตมอบของขวัญให้แก่เด็กๆและเดินทางกลับในเวลา17.00น.

ท่านทูตย์ออร์นา ซากิฟ ให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่าวว่า ท่านเลือกที่นี่จัดงานทำกิจกรรมเพราะท่านเป็นผู้หญิง ท่านสนใจเรื่องผู้หญิงที่ถูกกระทำได้รับความรุนแรงและที่นี่ก็ทำงานที่ครบวงจรในการดูแลผู้หญิงที่ถูกกระทำได้รับความรุนแรงตลอดทั้งมีบ้านพักฉุกเฉิน สถานที่แห่งนี้ท่านได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว เราต้องช่วยกัน

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ตนมีสองความรู้สึก ความรู้สึกแรกต้องขอขอบคุณสถานทูตอิสราเอลเป็นอย่างยิ่งที่เลือกที่นี่ทำกิจกรรมเป็นครั้งแรก เพราะงานที่สมาคมๆขับเคลื่อนอยู่ต้องมีเครือข่ายจะได้ขับเคลื่อนร่วมกัน ความรู้สึกส่วนที่สองในตัวกิจกรรม เราต้องยอมรับว่าประเทศอิสราเอลเขามีองค์ความรู้ในเรื่องของการเยียวยาและทำกิจกรรม ในวันนี้ก็ได้รูปแบบของกิจกรรมที่สถานทูตอิสราเอลนำมาก็เป็นประโยชน์กับผู้ที่รับบริการในบ้านพักฉุกเฉินของเรา

เอกรัตน์ นาคประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าว13สยามไทย รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.