Header Ads
ส่งกลับแรงงานต่างด้าวกลับเมียนมา 41 คน


วันนี้ 16 พ.ย. 64 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 มอบหมายให้ หน่วยประสานงานชายแดนไทย-พม่า ประจำพื้นที่ 1 (TBC) ฝ่ายไทย ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 3 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 และ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย ดำเนินการส่งกลับแรงงานสัญชาติเมียนมา ที่มีความประสงค์ขอเดินทางกลับประเทศ จำนวน 41 คน (ช.18,ญ.23) และได้ประสานขอความร่วมมือกับคณะกรรมการชายแดนเมียนมา - ไทย (TBC) ฝ่ายเมียนมา ให้มีหน่วยงานทหารฝ่ายเมียนมา, เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็ก มาร่วมในการรับตัวบุคคลดังกล่าวด้วย เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ บริเวณจุดผ่านแดนถาวร สะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภาพ/ข่าว จักรภัทร แสนภูธร-รมณ ภัทรทองศักดิ์

ขับเคลื่อนโดย Blogger.