Header Ads

 


รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ลงพื้นที่เยี่ยมกำลังพลด่านตรวจจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ประกอบด้วยด่านตรวจปราการ 15, ด่านโรงไฟฟ้าตะลุโบะ อำเภอเมือง, จุดตรวจวงเวียนมะพร้าวต้นเดียว อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และด่านตรวจคลองทรายใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยได้พูดคุยสอบถามถึงสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่


ทั้งนี้พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามสั่งการของ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ การควบคุมพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน กำชับกำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง และปรับปรุงฐานปฏิบัติการ เพื่อป้องกันการก่อเหตุขว้างระเบิดไปป์บอม และการก่อเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบ ตลอดจนปฎิบัติตามมาตรการ ของ ผอ.ศบค.สน.ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค-19 เนื่องจากช่วงนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยู่

ภาพ/ข่าว

อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา

ขับเคลื่อนโดย Blogger.