Header Ads
เชียงราย - ผบ.มทบ.37 เดินทางตรวจเยี่ยมการออกหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ในพื้นที่ จว.ช.ร. และ จว.พ.ย. ณ ผศ.ช.ร. ต.รอบเวียง อ.เมือง

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 09.30น. พล.ต. ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผบ.มทบ.37/หส.ผศ.ช.ร. พร้อมด้วย พ.อ. ไพโรจน์  ยะวิญชาญ รอง เสธ.มทบ.37 (1) เดินทางตรวจเยี่ยมการออกหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ออกหน่วยกายอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1/64 เพื่อให้การดูแล ตรวจรักษา พร้อมทั้งให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์เสริมและเทียมแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ระหว่างวันที่ 6 - 26 พ.ย. 64 โดยมี นายทองคำ  ทรายหมอ รอง หส.ผศ.ช.ร. ให้การต้อนรับ ณ ผศ.ช.ร. ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จว.ช.ร. มีทหารผ่านศึกมาเข้าใช้บริการ จำนวน 48 นาย การดำเนินการดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย

ขับเคลื่อนโดย Blogger.