Header Ads
 จังหวัดนนทบุรีประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำ(ผู้ประกอบการ)ผ่านระบบ Zoomพร้อมประเมินสถานการณ์น้ำปีนี้ว่าจะไม่กระทบเศรษฐกิจรุนแรงเหมือนปี 2554     วันนี้( 7 ต.ค.64) ที่ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับผู้ประกอบการผ่านระบบ Zoom ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำโดยการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศไทย สถานการณ์น้ำท่วมในปี2554 เปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งแนวคิดการบริหารจัดการน้ำการปรับแผนใช้ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี   พร้อมกันนี้ยังให้ผู้ประกอบการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และพยากรณ์อากาศเพื่อปรับแผนรับสถานการณ์น้ำท่วมริมตลิ่งและทะเลน้ำหนุนจากแม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันปริมาตรน้ำในเขื่อนทั่วประเทศสูงขึ้นไม่มาก  คาดว่าสถานการณ์น่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงเท่ากับมหาอุทกภัยเมื่อปี 2554 ในส่วนพายุที่จะเข้ามาในช่วงฤดูฝนที่เหลือของปีนี้ น่าจะไม่มากเท่ากับช่วงเดียวกันของปี 2554 แต่ยังไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่าให้ขอผู้ประกอบการในจังหวัดนนทบุรีติดตามสถานการณ์น้ำในประเทศต่อไป

ภาพ/ข่าว  ฉัตรมงคล สิงห์โต


ขับเคลื่อนโดย Blogger.